ترانه ی سرو با صدای مرضیه مربوط به سال 2522 آهنگ از حبیب الله بدیعی وشعر ترانه از بیژن ترقی در این ترانه استاد بدیعی ویلن می نوازند .


دریافت ترانه