ترانه ای با صدای دلکش  آهنگ از علی اصغر هنر جو شعر ترانه از بیژن ترقی

دریافت ترانه