صدای مخملین استاد بنان همیشه با خاطره همراه است .هم گذشته را به یاد می آورد وهم برای آینده خاطره می سازد .تصنیف زیبای دگر چه می خواهی را به آنانی تقدیم می کنم که برای آینده خاطره می خواهند.


دگر چه می خواهی ؟؟


ترانه سرا:تیمورتاش


آهنگساز: اکبر محسنی


خواننده:بنان


دستگاه:همایون


مرا ز چشمت افکندی دگر چه می خواهی
به دیگران دل می بندی دگر چه می خواهی

ز عشق و یاری ای زیبا سخن مگو با من
تو کز غم من خرسندی دگر چه می خواهی

به دلم از سوز عشقت آذرها دارم
ز غمت بر جان زارم اخگرها دارم

به عشقت ای گل دل بستم دگر چه می خواهی
من از تو پیمان بشکستم دگر چه می خواهی

کنون که از پا افتادم در این سرای غم
بیا بگیر ای مه دستم دگر چه میخواهی

در دل شب اخگر بارم تا روشن گردد شام تارم
گر بشکستی پیمانت را من از مهرت کی دل بردارم

مرا ز چشمت افکندی دگر چه میخواهی
به دیگران دل می بندی دگر چه می خواهی

ز عشق و یاری ای زیبا سخن مگو با من
تو کز غم من خرسندی دگر چه می خواهی