نغمه ی ساز
رادیو بامداد، رادیوی ایرانیان شمال کالیفرنیا، از ساکرامنتو پخش می شود و هدف آن ایجاد صدای مشترک ایرانیان این منطقه است و برنامه های آن با همکاری داوطلبانهء چهره های فرهنگی این  منطقه تهیه و پخش می شود

دوست عزیز ونادیده  جناب آقای احسان کوثری مجموعه برنامه های ارزشمندی را برای شاهدان ارسال کرده اند .

تهیه کنندگان ومجریان خوب این مجموعه جناب آقای آرش جزینی وسرکار خانم آوا رافت می باشند .


بخش اول نغمه ساز


بخش دوم نغمه ساز


این برنامه ها بر روی سرور پرشین گیگ بار گذاری شده است لذا دوستان برای دریافت آن بهتر است از مرور گر فایر غاکس استفاده کنند.


نغمه ساز برنامه شماره21 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد استاد داریوش رفیعی     .


نغمه ساز برنامه شماره22 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد استاد داوود آزاد      


نغمه ساز برنامه شماره23 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد استاد داوود پیر نیا     .


نغمه ساز برنامه شماره24 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد درویش خان    .


نغمه ساز برنامه شماره25 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد خانم دلکش     .


نغمه ساز برنامه شماره26 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد استاد روح الله خالقی    .


نغمه ساز برنامه شماره27 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد استاد رهی معیری قسمت اول     .


نغمه ساز برنامه شماره28 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد استاد رهی معیری قسمت دوم    .


نغمه ساز برنامه شماره29 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد استاد حسن کسایی    .


نغمه ساز برنامه شماره30 رادیو بامداد این برنامه ای در مورد خانم سیمین غانم    .