تقدیم به همه ی دوستانی که عادت دارنداولین روز هفته خود را با شادابی ونشاط  آغاز کنند.


دل به هوای رخت تاب ندارد

دیده ز دیدار تو خواب ندارد

پرده به یک سو بزن چهره عیان کن
ترک همه قصه ی خلوت جان کن

زندگی از توهزار خاطره دارد
چون ز نگاهت هزار خاطره بارد

حرمت دیدار تو حرمت آب است
چهره ی تو دشمن هر چه حجاب است

خنده به هستی بزن هستی مایی


شعر رهایی بخوان زانکه رهایی


دریافت ترانه به صورت صوتی


دریافت برنامه به صورت تصویری


با تشکر از جناب کاظمیان