صدای دلنشین ومحزون خواننده ، حرفهایی را بیان می کند

که یاران شاهدان را دعوت به شنیدن آن می کنم .

 خواننده ی این ترانه زیبا  خانم پریسا  واز ساخته های استاد عباس خوشدل می باشد که آقای افتخاری هم -طبق معمول - با شعری دیگر باز خوانی کرده اند .


ای مونس تنهائیم ،ای آگه از شیدائیم

امشب حکایت ز دست غم با تو می گویم

من جز تو کی دارم کسی شاید به فریادم رسی

امشب حکایت ز دست غم با تو می گویم

تنهای تنها ماندم خدایا بی همزبانم

از دست غمها افتادم از پا از خود مرانم

خدایا ،خدایا ، خدایا

به ظلمت شبهای من نه پر تو نور سحری نور سحری روز دگری

به خلوت دنیای من ،به گرمی شور وشرری نور سحری

سرگشته چون پیمانه ام

با عالمی بیگانه ام آشنای من تنها تویی ای خدای من

یاری نمانده به غیر از غم در کنار من

تنها تو هستی در این عالم غمگسار من

خدایا ،خدایا خدایا


دریافت این ترانه ی زیبا