یادت میاد بهار بود و منو تو مست رویا

شاد سبک چو عطر گل به بال آرزو ها

سفر می کردیم دوتایی تا شهر عشق و مستی

دور از غم دنیا رها از فتنه های هستی


دریافت این ترانه