چندی پیش دوست بسیار نازنینی در خواست تعدادی از قطعات موسیقی را داشت که تاثیر مثبتی بر حالات روانی انسان می گذارد .

تاثیر مثبت موسیقی بر روان و همچنین زمانهای خاص گوش دادن به هر دستگاهی مشخص شده است .مثلا توصیه شده است چهار گاه در آغاز صبح گوش بدهیم و....

دوستان اگر اطلاعات کاملتری در مورد هنگام گوش دادن به هر یک از دستگاههای موسیقی دارند منبع آنرا بیان کنند تا از آن بهره مند شویم .

اما قطعات در خواستی این نازنین همراه


1 چهار مضراب راست پنجگاه  تار محمد رضا لطفی وضرب ناصر قرهنگ فر


2قرا گوز ( موسیقی آذری در عین حالی که شاد است اما غم پنهانی در خود دارد )


3 رنگ شهر آشوب سنتور شادروان فرامرز پایور


4 ضربی سنتور شادروان پایور وضرب حسین تهرانی


5سلام صبحگاهی ساخته ی استاد حسین کسایی اجرای حسین علیزاده در آلبوم صبحگاهی


6 سلام صبحگاهی  ساخته استاد کسایی با اجرای پرویز رحمان پناه


7 چهار مضراب ماهور ساخته ی درویش خان با اجرای تار ارشد تهماسبی