درود دوستان و همراهان شاهدان


مدت زیادی است بنا بر مشغله زندگی وکار امکان بارگذاری برنامه های موسیقی و تقدیم به دوستداران وجود ندارد.از همه ی همراهان پوزش میخواهم.

معلوم نیست آینده چه خواهد شد.