می دونم که یه روز تو میای سراغ قلبم

تو یه روز مثل گل, و ا می شی تو باغ قلبم

مثل یه چشمه می شه پر موج,

یه روزی سراب قلبم

مثل یه عکس قشنگ, اسم تو

می شینه تو باغ قلبم

تو می دونی که تو دستات,

واسه من عمر دوباره است

تو می دونی که تو چشمات,

شب من غرق ستاره است باغ غمگین زمستون,

پیش تو گلخونه می شه شب ساکتم سراسر

, مستی شبونه می شه تو بیا تو هر نمازم

, با تو عاشقونه باشه واسه فریاد دل من

, غم تو بهونه باشه مثل من خدا خدا کن

, مثل من عشقو صدا کن تو که از تبار عشقی,

واسه عاشقا دعا کن