ای چشم تو ام پیمانه همسنگ دو صد خمخانه

همه شور وعشق ومستی ام از یک نگاه تو

از هر دو جهان بیگانه شد خانه ی دل میخانه

چو تویی کنارم غم ندارم در پناه تو  

با تو دنیا باغ رویا

در چشم تو صد میکده می می بینم

سر مستی دل با نگهی می جویم

در آینه جز نقش تو کی می بینم

کی جز ره مهر تو رهی می پویم


این تصنیف را علیرضا افتخاری در آلبوم سرمستان  باز خوانی کرده اند.


دریافت این تصنیف زیبا با صدای پریسا