ترانه ی پرستو با صدای منوچهر سخایی .این ترانه نقش به سزایی در شهرت این خواننده داشته است .

دریافت ترانه