بی تو من هیچم در این دنیایی عشق

بی تو غمگینم زهر آوای عشق

چشم من دیگر مرا یاری نکرد

بسکه من گریان شدم در پای عشق

گریه هایم بی صداست

عشق من بی انتها ست

رد پای اشکهایم را بگیر

تا بدانی خانه ی عاشق کجاست

و.....


دریافت ترانه