من طالب وصلت نبودم

گر سوی بامت پر گشودم

گفتم اگر جویم تو را در خلوت دل

دنبال دل افتاده ام منزل به منزل

افتان وخیزان می روم صحرا به صحرا

طوفان عشقم می کشد دریا به دریا

کو آنکه داند مشکل من

این محنت بی حاصل من

تا کی خداوندا جدایی

وای از من و وای از دل من

گفتم مگر جویم تو را در خلوت دل

دنبال دل افتاده ام منزل به منزل

آن شور تو آن تو به من کو

آن خلوت مهتاب من

کو دیده ی بی خواب من

کو آن دل بی تاب من

کو کو کو

آن حالت آشفته ام کو راز به عالم گفته ام کو

کواشک چون سیلاب من آن دیده ی بی خواب من کو

افتان و خیزان می روم صحرا به صحرا

طوفان عشقم می کشد دریا به دریا کو آنکه داند مشکل من

این محنت بی حاصل من


دریافت ترانه