شاهزاده قصه من ساخته استاد ارجمند آقای مهندس همایون خرم وشعر بیژن ترقی در دستگاه همایون - آواز اصفهان که اولین بار حدود سال پنجاه و سه شمسی به وسیله خانم عهدیه اجرا شده وخوانندگان دیگری نیز آنرا اجرا کرده اند که شنیدن هر کدام از آنها خالی از لطف نیست .


  دیدم تو خواب وقت سحـر
شهزاده ای زریــن کمــــر
نشستـه رو اســـب سفیـــد
می اومـد از کوه و کمــــر
(می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش)2
کاشکی دلم رسوا بشـه ، دریا بشـه ، این دو چشـم پر آبــم
روزی که بختم وا بشه ، پیدا بشه ، اون که اومد تو خوابم
شهزاده ی رویـــــای من شایــــد تویــی
اون کس که شب در خواب من آید تویی تــــو......
از خــواب شیـرین ، ناگـه پریــدم ،او را ندیـــدم ، دیگــر کنــارم به خـدا
جانم رسیده ، از غصه بر لب ،هر روز و هر شب ، در انتظارم به خـدا
دیدم تو خواب وقت سحـر
شهزاده ای زریــن کمــــر
نشستـه رو اســـب سفیـــد
می اومـد از کوه و کمــــر
(می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش)اجرای بی کلام شاهزاده ی قصه من توسط مهندس همایون خرم

اجرای شاهزاده ی قصه من با صدای عهدیه

اجرای شاهزاده ی قصه من با صدای یاسمین

اجرای شاهزاده ی قصه من با صدای عارف

اجرای شاهزاده ی قصه من با صدای سیاوش

اجرای شاهزاده ی قصه من با صدای حامد فولاد قلم و یک خانم ( شاید گلشیفته فراهانی )

اجرای شاهزاده ی قصه من با صدای شهاب حسینی (بازیگر)

اجرای شاهزاده ی قصه من با صدای ناشناس واجرای صحنه ای (شاید خانم الهه)